مرور رده

سلامتی نوزاد و کودک

سوفل قلبی صداهایی است مانند صدای فش فش کردن که بر اثر جریان متلاطم و سریع خون در قلب ایجاد می شود. این صداها را می توان با وسیله ای به نام استتوسکوپ یا گوشی پزشکی شنید. هنگامی که دریچه های قلب باز و بسته می شوند، یک ضربان قلب طبیعی دو صدا مانند "لوب-دوپ" تولید می کند ( که گاهی به عنوان "lub-DUP"…
ادامه مطلب ...