مرور رده

سلامتی نوزاد و کودک

پزشک با شنیدن سوفل قلبی متوجه وجود نقص دیواره بین دهلیزی می شود. آزمایشاتی که برای تشخیص این بیماری انجام می شود عبارت است از: - اکوکاردیوگرافی قلب: این روش رایج ترین آزمایش برای تشخیص نقص دیواره بین دهلیزی است که در آن از امواج صوتی برای تولید تصاویر قلب استفاده می شود. پزشک با این تست می تواند…
ادامه مطلب ...