خدمات

خدمات کلینیک سونوگرافی و رادیولوژی صدرا

مراجعین محترم می توانند لیست تمامی خدماتی که در موسسه سونوگرافی و رادیولوژی صدرا ( با مدیریت دکتر علیرضا رضوانی زاده ) انجام می پذیرد را در ادامه مطالعه نمایند.

لازم به ذکر است که موسسه صدرا با راديولوژيست خانم نیز همکاری می نماید.

لیست برخی از خدمات موسسه سونوگرافی و رادیولوژی صدرا :