مرور رده

سلامتی نوزاد و کودک

وزن نوزاد: افزایش و کاهش وزن طبیعی نوزاد بیشترین نگرانی والدین موضوع وزن گیری و میزان رشد فرزندشان است. برای آن ها مهم است که بدانند نوزادشان در محدوده طبیعی قرار دارد یا خیر (وزن او کم، متوسط یا زیاد است). تا زمانی که وضعیت عمومی نوزاد خوب باشد، احتمالا دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. این مطلب…
ادامه مطلب ...