تصاویر سونوگرافی در سه ماهه ی سوم بارداری – هفته 28 تا 33

هفته ی بیست و هشتم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 25.4 سانتی متر

قد کامل جنین: 40 سانتی متر

وزن جنین: حدود یک کیلو و 100 گرم

رشد جنین: بافت مغز اضافه شده و موهای سر جنین به رشد خود ادامه می دهند. چشم‌های جنین باز می شوند و وزن او هم در حال افزایش است.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: موهای جنین در داخل مایع آمنیوتیک موج می زنند. این موها لانوگو نامیده می شوند. در حال حاضر نمی توان کم مو بودن یا پر مو بودن جنین را تشخیص داد؛ چرا که قبل از تولد او، موهای لانوگو می ریزند و به جای آنها موهای جدیدی می رویند.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

هفته ی بیست و نهم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 26.5 سانتی متر

قد کامل جنین: 42.5 سانتی متر

وزن جنین: 1 کیلو و 250 گرم

رشد جنین: ماهیچه های جنین در حالت تکامل هستند. در هفته های آینده هم وزن گیری جنین ادامه خواهد یافت.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این هفته، استخوان های جنین در حال سفت تر شدن است و ماهیچه های او قوی تر می شوند. در واقع، لگد زدن ها و ضربه هایی که جنین بر شکم شما وارد می کند، نشان دهنده ی این است که جنین کوچک شما هر روز قوی تر می شود. در تصاویر سونوگرافی، استخوان های جنین به رنگ سفید روشن دیده می شوند. جنین شما به احتمال زیاد تمرین حرکات تنفسی خود را در این هفته شروع می کند، ولی ریه های او هنوز به طور کامل بالغ نشده اند.

هفته ی سی ام

قد جنین از فرق سر تا کفل: 27.3 سانتی متر

قد کامل جنین: 43 سانتی متر

وزن جنین: 1 کیلو و 350 گرم

رشد جنین: جنین می تواند چشم های خود را باز کند و وزن او نیز در حال افزایش است.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این تصویر مشاهده می کنید که اعضای صورت جنین تا چه اندازه تکامل یافته اند. او با لب های برجسته و بینی کوچکی که دارد، شباهت زیادی به نوزاد تازه متولد شده، پیدا کرده است. در این تصویر، جنین دست خود را جلوی چشم ها و پیشانی خود قرار داده است.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

هفته ی سی و یکم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 30 سانتی متر

قد کامل جنین: 7/45 سانتی متر

وزن جنین: 1 کیلو و 600 گرم

رشد جنین: وزن جنین افزایش یافته و او همچنان به رشد خود ادامه می دهد.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: این تصویر، نمای نزدیکی از اندام های پایینی و ستون فقرات جنین را نشان می دهد. همانگونه که مشاهده می کنید، نخاع جنین توسط استخوان های ستون فقرات محافظت می شوند.

هفته ی سی و دوم

قد جنین از فرق سر تا کفل: حدود 30.3 سانتی متر

قد کامل جنین: 48 سانتی متر

وزن جنین: 1 کیلو و 800 گرم

رشد جنین: ناخن های پای جنین تشکیل یافته اند. او اکنون تمرین های تنفسی خود را انجام داده و به رشد و افزایش وزن خود ادامه می دهد.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این هفته گزارش مهمی از مراحل رشد جنین وجود ندارد. بخش زیادی از رشد او مربوط به افزایش وزن و تشکیل لایه های چربی در اطراف اندم های او است. جنین برای زندگی در خارج از رحم، نیاز به لایه های زیادی از چربی دارد تا بتواند در محیط بیرونی که دمای کنترل شده ای ندارد، گرم بماند. همچنین اگرچه نمی توانید در تصویر سونوگرافی ببینید، ولی به احتمال زیاد جنین تلاش می کند تا تنفس کند ولی ریه های او هنوز به طور کامل رشد نیافته اند. اگر از نزدیک به این تصویر نگاه کنید، لبه های ناخن های پای جنین را هم می توانید در آن مشاهده کنید.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

هفته ی سی و سوم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 30.5 سانتی متر

قد کامل جنین: 50 سانتی متر

وزن جنین: 2 کیلوگرم

رشد جنین: جنین شما هر روز چاق تر می شود.

سونوگرافی در سه ماهه سوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: مغز جنین به رشد و تکامل خود ادامه می دهد. در این تصویر، رنگ های آبی و قرمز، جریان خون را به بخشی از مغز نشان می دهند که این بخش ارتباط بین دو نیمه ی مغز را برقرار می کند.

3.6 5 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات