پاپ اسمیر (Pap smear) – بخش سوم

در خصوص زمان احتمالیِ آماده شدن نتایج، از پزشک خود سوال کنید.

نتایج آزمایش پاپ اسمیر

پاپ اسمیر می تواند در خصوص حضور سلول هایی مشکوک به پزشک هشدار دهد؛ در اینصورت نیاز به انجام آزمایشاتی بیشتر است.

نتایج معمولی

اگر در پاپ اسمیر، فقط سلول های معمولی دهانه ی رحم یافت شوند، به شما گفته می شود که نتیجه ی آزمایش تان منفی است. در این صورت، تا زمان پاپ اسمیر و معاینه ی لگنی بعدی تان، دیگر نیازی به درمان یا آزمایشات اضافی ندارید.

نتایج آزمایش پاپ اسمیر

نتایج نامعمول

اگر سلول هایی غیر عادی یا ناهنجار در پاپ اسمیر دیده شود، به شما گفته می شود که نتیجه ی آزمایش مثبت بوده است. نتیجه ی مثبت به این معنی نیست که به سرطان دهانه ی رحم مبتلا هستید بلکه این نتیجه با توجه به گونه ی سلول های ناهنجار یافت شده در آزمایش، می تواند معناهای متفاوتی داشته باشد.

در ادامه فهرستی از واژه هایی که پزشک ممکن است در تفسیر نتیجه ی آزمایش استفاده کند و اقداماتی که باید در مراحل بعدی انجام دهید، آورده شده است:

• سلول های سنگفرشی آتيپيك با اهميت نامشخص (Atypical squamous cells of undetermined significance /ASCUS)

سلول های سنگفرشی، سلول هایی باریک و مسطح هستند که بر سطح یک دهانه ی رحم سالم رشد می کنند. در هنگام بروز ASCUS ، پاپ اسمیر وجود تعدادی سلول سنگفرشی تغییر یافته را نشان می دهد، اما این سلول های تغییر یافته لزوما سلول هایی پیش سرطانی نیستند.

با استفاده از آزمایش پاپ اسمیر در محیط مایع، پزشک می تواند نمونه ی بدست آمده را دوباره بررسی کند تا وجود احتمالی ِ ویروس هایی نظیر پاپیلومای انسانی (HPV) که در ایجاد سرطان نقش دارند را شناسایی کند.

اگر ویروس های پرخطر یافت نشوند، دیگر سلول های ناهنجار یافت شده در نتیجه ی آزمایش، خیلی نگران کننده نیستند. اما اگر وجود ویروس های پرخطر تایید شود، نیاز به انجام آزمایش هایی بیشتر است.

پاپ اسمیر (Pap smear) – بخش اول

پاپ اسمیر (Pap smear) – بخش دوم

نتایج آزمایش پاپ اسمیر

• ضایعه داخل اپیتلیالی سنگفرشی (Squamous intraepithelial lesion)

اگر سلول های نمونه برداری شده برای پاپ اسمیر، پیش سرطانی بوده باشند، از این عبارت استفاده می شود. اگر درجه ی تغییرات مشاهده شده در سلول ها پایین باشد، به این معنی است که اندازه و شکل و دیگر ویژگی های سلولی نشانگر آن است که سال ها طول می کشد تا ضایعه ی پیش سرطانیِ حاضر، به سرطان تبدیل شود.

اما اگر درجه ی تغییرات مشاهده شده بالا باشد، این احتمال وجود دارد که ضایعه ی پیش سرطانی در فاصله ی زمانی نزدیکتری به سرطان تبدیل شود. در اینصورت، آزمایشات تشخیصی بیشتری باید صورت بگیرند.

• سلول های آتيپيك غددی یا گلاندولار (Atypical glandular cells)

سلول های غددی مخاط تولید می کنند و در دهانه و درون رحم رشد می کنند. سلول های گلاندولار آتیپیک ممکن است کمی غیر عادی به نظر برسند اما سرطانی بودنشان مشخص نیست. آزمایشات بیشتری لازم است تا منبع بروز این سلول های غیر عادی و اهمیت آن ها مشخص شود.

نتایج آزمایش پاپ اسمیر

نتایج آزمایش پاپ اسمیر

• سرطان سلول های سنگفرشی یا آدنو کارسینوم (Squamous cell cancer or adenocarcinoma cells)

این نتیجه به این معنی است که سلول های نمونه برداری شده برای پاپ اسمیر به حدی ناهنجار بوده است که پاتولوژیست از ابتلای فرد به سرطان تقریبا مطمئن است. “سرطان سلول های سنگفرشی” به سرطان هایی اطلاق می شود که در سلول های مسطح موجود در سطح دهانه ی رحم و واژن بروز می کنند. “آدنو کارسینوم” به سرطان هایی گفته می شود که در سلول های غددی بروز می کنند. اگر چنین سلول های ناهنجاری در نمونه یافت شوند، پزشک توصیه خواهد کرد تا ارزیابی های دقیقی تری انجام شود.

اگر نتیجه ی پاپ اسمیر غیر نرمال باشد، پزشک روش دیگری به نام کولپسکوپی (colposcopy) را با استفاده از وسیله ای ذره بینی به نام کولپسکوپ (colposcope) انجام می دهد تا بافت دهانه ی رحم و واژن را معاینه کند.

همچنین ممکن است پزشک از بخش های دیگری که نرمال به نظر نمی رسند نیز بافت برداری (بیوپسی) انجام دهد و سپس برای تشخیص قطعی نمونه ها را به آزمایشگاه بفرستد.

مترجم: ملوک دانشمند

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 کامنت
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات