مرور رده

بیماری های زنان

سونوگرافی لگن آزمایشی است که در آن از امواج صوتی برای ایجاد تصاویری از اندام های داخل لگن استفاده می شود. پزشک ممکن است این آزمایش را برای تشخیص بیماری یا بررسی سلامت جنین در داخل رحم تجویز کند. سونوگرافی لگن در زنان برای معاینه اندام های زیر استفاده می شود: - دهانه رحم - لوله های فالوپ…
ادامه مطلب ...