تصاویر سونوگرافی در سه ماهه ی دوم بارداری – هفته چهاردهم تا هجدهم

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

هفته ی چهاردهم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 7 تا 10 سانتی متر

وزن جنین: حدود 28 گرم

رشد جنین: دستگاه تناسلی جنین تشکیل شده و کبد و طحال او در حال تولید گلبول های قرمز هستند. همچنین، اندام های فوقانی جنین در حال متناسب شدن با سایر اندام های او هستند. اندام های پایینی جنین اندکی کوتاه تر هستند.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: این تصویر برای نشان دادن جنین بزرگ نمایی شده است. سر جنین در سمت راست تصویر مشاهده می شود و دست های او بر روی قفسه ی سینه اش قرار گرفته اند.

هفته ی پانزدهم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 10 تا 11 سانتی متر

وزن جنین: حدود 50 گرم

رشد جنین: سیستم استخوان بندی جنین در حال تکامل بوده و الگوهای رشد موی او بر روی پوست سرش در حال شکل گیری هستند.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این تصویر سه بعدی، جنین پاهای خود را بر روی شکمش جمع کرده است و با دست های خود، صورتش را پوشانده است (جنین به اندزه ی یک گریپ فروت است). استخوان های بزرگی که جمجمه ی او را تشکیل می دهند، در حال شکل گیری و سفت شدن هستند. با سفت شدن استخوان ها، آنها در تصویر سونوگرافی سفیدتر و روشن تر مشاهده می شوند. این تکه های کرانیوم تا زمان تولد به هم وصل نخواهند شد.

هفته ی شانزدهم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 11 تا 12 سانتی متر

وزن جنین: حدود 78 گرم

رشد جنین: اندام های پایینی جنین به خوبی رشد کرده اند. ناخن های پا در حال شکل گیری بوده و چشم ها و گوش های جنین در حال قرارگیری در جای اصلی خود هستند. عضله های صورت در این هفته شروع به کار می کنند.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: این تصویر، نمای نزدیکی از نیم رخ جنین را نشان می دهد و شما می توانید ویژگی های صورت جنین را به صورت مشخص تری مشاهده کنید. همانگونه که در تصویر می بینید، طول استخوان بینی جنین به منظور غربالگری ناهنجاری های ژنتیکی، اندازه گیری شده است.

هفته ی هفدهم

قد جنین از فرق سر تا کفل: 11.5 تا 12 سانتی متر

وزن جنین: حدود 100 گرم

رشد جنین: در تصاویر سونوگرافی، استخوان های جنین به صورت مشخص تری مشاهده می شوند. اگر بارداری اول شما نباشد، احتمال بیشتری دارد که حرکت جنین را احساس کنید.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این تصویر، دست راست جنین نشان داده شده است و شما می توانید استخوان های ظریف انگشتان او را مشاهده کنید. اگرچه جنین در حال حاضر هماهنگی کافی برای استفاده از انگشتان خود را ندارد، ولی پس از به دنیا آمدن، می تواند با انگشتان خود اشاره کند و مهارت هایی مانند گرفتن دست های شما را هم خواهد داشت.

هفته ی هجدهم: سر جنین

قد جنین از فرق سر تا کفل: 12تا 13.5 سانتی متر

وزن جنین: حدود 150 گرم

رشد جنین: گوش های جنین شکل بهتری به خود می گیرند. اعضای صورت جنین در جای خود قرار گرفته اند و چشم های او قادر به تشخیص روشنایی هستند.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: پزشک شما ممکن است در نیمه ی بارداری (هفته های 18 تا 20 بارداری)، برای بررسی اندازه جنین و استخوان بندی او، انجام سونوگرافی را برای شما تجویز کند. این تصویر، مقطع عرضی سر جنین را نشان می دهد. در این تصویر، دور سر جنین و اندازه ی قطر بین دو استخوان پاریتال جنین (BPD) اندازه گیری شده است.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

• هفته ی هجدهم: شکم و قلب جنین

رشد جنین: اعضای صورت جنین در جای خود قرار گرفته اند و استخوان های او در حال سفت تر شدن هستند.

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: این تصویر، مقطع عرضی از شکم جنین را در سطح معده نشان می دهد که دور شکم او اندازه گیری شده است.

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری شامل، تصاویری از قفسه ی سینه، شکم و مغز جنین است. همچنین برای بررسی رشد جنین، برخی از اندازه گیری ها در این سونوگرافی انجام می گیرد.

• هفته ی هجدهم: استخوان های جنین

رشد جنین: استخوان ها و پایانه های عصبی مرتبط با شنوایی در حال تکامل بوده و استخوان های نرم او سفت تر می شوند.

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این تصویر، طول استخوان ران اندازه گیری شده است که با استفاده از این اندازه گیری، می توان رشد جنین را بررسی کرد. در تصویر راست، می توانید استخوان ساق هر دو پای جنین را مشاهده کنید.

سونوگرافی در سه ماهه دوم بارداری

• هفته ی هجدهم: تعیین جنسیت مونث

رشد جنین: در صورتی که جنین شما دختر باشد، تخمدان های او ایجاد می شوند.

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این تصویر یک دختر کوچک را مشاهده می کنید. تشخیص جنسیت نوزاد، همیشه کار راحتی نیست؛ چرا که در سونوگرافی تعیین جنسیت، ممکن است جنین همکاری لازم را نکند، اما در این تصویر اندم لابیا به خوبی مشخص است و جنسیت مونت جنین به راحتی تشخیص داده می شود.

• هفته ی هجدهم: تعیین جنسیت مذکر

رشد جنین: در صورتی که جنین شما پسر باشد، دستگاه تناسلی مردانه ی او در حال شکل گیری است.

سونوگرافی سه ماهه دوم بارداری

آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: جنسیت جنین در این تصویر، پسر است. در این تصویر حالت قرارگیری جنین به گونه ای است که به نظر می آید نشسته و پاهای خود را باز کرده است. اگرچه ممکن است جنسیت جنین را نتوان در هنگام سونوگرافی تعیین کرد (البته، سونوگرافی به خاطر بررسی سلامت جنین انجام می گیرد و نه تعیین جنسیت او)، ولی در این تصویر، می توانید آلت تناسلی مردانه جنین را در مرکز تصویر مشاهده کنید.

تصاویر سونوگرافی سه ماهه اول جنین – هفته اول تا ششم

تصاویر سونوگرافی سه ماهه اول جنین – هفته هفتم تا دوازدهم

0 0 رای
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
2 کامنت
قدیمی ترین
جدیدترین
بازخورد داخلی
مشاهده همه نظرات