مرور برچسب

رژیم گیاهخواری در بارداری

رژیم گیاهخواری در دوران بارداری – بخش اول نگرانی های رایج در حالی که رژیم گیاهخواری می تواند کامل و مفید باشد، با این وجود رژیم ناقص احتمال برخی خطرات را افزایش می دهد. در رژیم گیاهخواری تمام محصولات حیوانی حذف می شود و این می تواند سبب کاهش مواد مغذی در بدن شود. این مساله می تواند برای…
ادامه مطلب ...