مرور برچسب

روش های هورمونی پیشگیری از بارداری

تداخلات مدروکسی پروژسترون Octreotide: ممکن است غلظت سرمی ضد بارداری های هورمونی را کاهش دهد. مدیریت: در صورت ترکیب اکتروتید با داروهای ضد بارداری هورمونی ، زنان باید از روش غیر هورمونی پیشگیری از بارداری یا از روش جایگزین استفاده کنند. اصلاح درمان را در نظر بگیرید. Oxcarbazepine : ممکن است…
ادامه مطلب ...