مرور برچسب

روش محاسبه lmp

عکس سونوگرافی سه ماهه اول هفته هفتم بارداری در این هفته سر جنین بزرگتر می شود و ساختار مغز او تشکیل می شود. بینی و لنز چشم ها نیز شکل می گیرد. آنچه در سونوگرافی این هفته قابل مشاهده است، جنین در حال رشد داخل کیسه حاملگی است. اطراف جنین پر از مایع آمنیوتیک است. این محیط برای رشد و نمو و…
ادامه مطلب ...