مرور برچسب

روش رمزی در تعیین جنسیت

روش رمزی برای تعیین جنسیت مطمئنا می توانید؛ اما باید در خاطر داشته باشید که گرچه مدرکی مبنی بر مضر بودن سونوگرافی برای جنین وجود ندارد، اما پزشکان توصیه می کنند که تنها در موارد ضروری سونوگرافی انجام بگیرد. برخی از پزشکان و ماماها بین هفته ی 6 تا 9 بارداری، سونوگرافی تجویز می کنند تا به این واسطه…
ادامه مطلب ...