مرور برچسب

تصویر جنین در هفته های بارداری

• هفته ی سی و چهارم قد جنین از فرق سر تا کفل: 32 سانتی متر قد کامل جنین: 50 سانتی متر وزن جنین: 2 کیلو و 250 گرم رشد جنین: تکامل ریه های جنین ادامه دارد و وزن جنین نیز همچنان در حال افزایش است. آن چه که در این تصویر مشاهده می کنیم: در این تصویر، دهان جنین باز است و احتمال دارد که در…
ادامه مطلب ...