مرور برچسب

تشنج ناشی از تب در نوزادان

تشنج های مکرر ناشی از تب اولین عود پس از تشنج اولیه تب، معمولاً طی یک سال اتفاق می افتد. عواملی که خطر تشنج مکرر تب را افزایش می دهند عبارتند از: سن جوانی بیشترین حملات تب دار در کودکان بین 6 ماه تا 5 سال شایع است. احتمال عود با بزرگ شدن کودک کاهش می یابد. سابقه خانوادگی برخی از تشنج های ناشی…
ادامه مطلب ...