مرور برچسب

بیبی چک

بیبی چک بهترین زمان استفاده از بیبی چک – بخش اول نتیجه سریع تست بارداری تست های بارداری "زودهنگام" و حرفه ای سه یا چهار روز قبل از شروع قاعدگی می توانند بارداری را تشخیص دهند. این آزمایشات یک مرحله 14 روزه لوتئال را در نظر می گیرند، که این زمان بین تخمک گذاری و زمان پریود است. مشکل این است که…
ادامه مطلب ...