مرور برچسب

بهترین سونوگرافی واژینال در تهران

قطب جنین چیست هنگامی که به تازگی باردار شده اید، به دلیل اینکه رویت جنین در سونوگرافی سخت است، ممکن است پزشک به دنبال قطب جنین در رحم شما باشد. رشد قطب جنین یکی از مراحل اولیه رشد جنین است، بنابراین به نظر می رسد که اگر در طول سونوگرافی اولیه دیده نشود، می تواند بارداری از دست رفته تلقی شود یا…
ادامه مطلب ...