مرور برچسب

زمین خوردن در حاملگی

بسیاری از زنان در طول بارداری زمین می خورند. در واقع طبق یک پژوهش، نزدیک به 30 درصد از زنان باردار حداقل یک بار در دوران بارداری خود زمین می خورند. دلایل زمین خوردن زنان در دوران بارداری دلیل اصلی زمین خوردن در بارداری تغییر در مرکز ثقل بدن است. این اتفاق معمولا در ماه چهارم بارداری رخ می دهد.…
ادامه مطلب ...