مرور برچسب

زمان مصرف مدروکسی پروژسترون

• سرکوب آدرنال: ممکن است باعث سرکوب محور هیپوتالاموس-هیپوفیز-آدرنال (HPA) شود ، در نتیجه باعث کاهش غلظت کورتیزول در پلاسما ، کاهش ترشح کورتیزول و غلظت کم ACTH در پلاسما می شود. علائم کوشینگوئید ممکن است رخ دهد. • واکنش های آنافیلاکسی / افزایش حساسیت: با استفاده از تزریق ، آنافیلاکسی یا واکنش…
ادامه مطلب ...