مرور برچسب

زمان حرکت جنین دوقلو

وضعیت قرار گیری جنین های دوقلو در رحم، نوع زایمان شما را تعیین خواهد کرد. در اواخر بارداری، بیشتر دوقلوها در وضعیت ورتکس (سر به پایین) قرار می گیرند؛ اما این خطر وجود دارد که پس از تولد اولین قل، قل دوم تغییر وضعیت دهد. اگرچه روش هایی برای تغییر وضعیت قل دوم وجود دارد؛ اما وقوع چنین حالتی می تواند…
ادامه مطلب ...