مرور برچسب

زمان اولین سونوگرافی حاملگی

وقتی زنی باردار می شود، زندگی اش رو به تغییر می رود. این حتی در مورد همه افراد پیرامون مادر نیز صدق می کند. آنچه بیشتر استرس را ایجاد می کند، سردرگمی طی چند هفته اول است که خیلی از مادرها نگران وضعیت خود و جنین یا باردار بودن یا نبودنشان هستند. به طور کلی با تکامل فناوری و پزشکی، می توان از سلامت…
ادامه مطلب ...