مرور برچسب

روش خانگی تشخیص بارداری دوقلو

برخی دیگر از نشانه های بارداری دوقلو نشانه های بارداری دوقلو تفاوت زیادی با نشانه های بارداری تک قلو ندارد و تنها تفاوت موجود، میزان شدت این نشانه ها است. در ادامه به برخی از نشانه های متداول در بارداری دوقلو می پردازیم: 1. افزایش زیاد وزن افزایش وزن در بارداری بسیار شایع است؛ اما در بارداری…
ادامه مطلب ...