مرور برچسب

رفتن به دندانپزشکی در حاملگی

وقتی باردار هستید، بسیاری از کارهای روزمره ناگهان ممنوع می شوند. مثلا، هنگامی که سردرد دارید، آسپیرین ممنوع است. اکثر مردم تصور می کنند که جراحی دهان و دندان نیز یکی از کارهایی است که مادران باردار نمی‌توانند انجام دهند، اما ماجرا کمی پیچیده تر از این است. در اینجا آنچه باید در مورد کشیدن دندان عقل…
ادامه مطلب ...