مرور برچسب

رشد جنین در هفته ی بیست و سوم

هفته بیست و سوم بارداری شما اکنون در ماه ششم و در سه ماهه دوم بارداری قرار دارید. قد جنین شما در این هفته به اندازه ی یک انبه بزرگ است. وزن جنین حدود 450 گرم و قد او حدود 29 سانتی متر است. تا پایان بارداری، 17 هفته باقی مانده است. رشد جنین در هفته بیست و سوم دنیای بیرون جنین شما اکنون…
ادامه مطلب ...