مرور برچسب

رشد جنین در هفته سوم بارداری

رشد جنین در هفته سوم لانه گزینی جنینِ در حال رشد شما، توپ بسیار کوچکی متشکل از صدها سلول است (بلاستوسیست) که در حال تکثیر و پنهان شدن در پوسته ی داخلی رحم هستند. در روزهای آینده، سلول های داخلی بلاستوسیست به رویان تبدیل شده و سلول های خارجی آن جفت را تشکیل خواهند داد. جفت عضوی است که به شکل…
ادامه مطلب ...