مرور برچسب

رسوب کلسیم در قلب جنین

فوکوس اکوژن درون قلب یا EIF ، یک نقطه روشن در قلب جنین (منفرد) است. تقریبا از هر 20 تا 30 بارداری، یک مورد فوکوس اکوژن در سونوگرافی سه ماهه دوم حاملگی مشاهده می شود. فوکوس اکوژن یک تغییر طبیعی در نظر گرفته می شود و به طور کلی بر عملکرد قلب اثر نمی گذارد. این نقاط روشن در سونوگرافی معمولا در بطن…
ادامه مطلب ...