مرور برچسب

رابطه داشتن در دوران قاعدگی

رابطه زناشویی در دوران پریودی در سالهایی که شما قادر به تولید مثل هستید ، هر ماه یک بار به طور متناوب دوره قاعدگی را تجربه خواهید کرد. اگر میل به داشتن رابطه جنسی نداشتید، برقراری رابطه عاشقانه در دوران پریود منعی ندارد. داشتن رابطه عاشقانه با همسر می تواند سبب تسکین درد و رفع گرفتگی های…
ادامه مطلب ...