مرور برچسب

درمان لخته شدن خون در بارداری

اگرچه بیشتر بارداری ها به آرامی و بدون مشکلات جدی پزشکی پیش می روند، ولی بارداری همیشه هم بدون خطر نیست. یکی از عوارض جدی این دوران لخته شدن خون یا ترومبوز است. احتمال لخته شدن خون در افراد باردار 5 برابر افراد غیر باردار است، طبق گفته مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها در صورتی که ترومبوز در دوران…
ادامه مطلب ...