مرور برچسب

حس بویایی در حاملگی

بویایی در حاملگی در دوران بارداری حس بویایی به اوج می رسد و گاهی برخی بوها شمارا آزار میدهند . مطالعات نشان می دهد که در دوران بارداری خصوصا دو ماهه اول بارداری، زنها بسیار حساس شده و نسبت به محیط اطراف خود واکنش بیشتری نشان می دهند . به طور کلی افزایش حس بویایی در دوران بارداری از چه زمانی آغاز…
ادامه مطلب ...