مرور برچسب

حاملگی خارج رحمی چیست

پریود طولانی چیست در کل یک دوره پریودی بین 3 تا 7 روز طول می کشد . دوره ای که بیشتر از 7 روز طول بکشد به عنوان پریود طولانی نامیده می شود. پزشک شما ممکن است به دوره ای که بیش از یک هفته طول می کشد مشکوک به یائسگی شما شود. در صورت خونریزی غیر معمول سنگین که کمتر از یک هفته طول بکشد نیز گاهی مشکوک…
ادامه مطلب ...