مرور برچسب

تومور فیبروئید چیست

تومور فیبروئید چیست؟ آیا پزشک به شما گفته شده است که تومورهای فیبروئیدی دارید؟ آیا در مورد عوارض برای جنین یا خودتان نگرانی دارید؟ پاسخ این پرسش های متداول را بخوانید. تومور فیبروئیدی، که به عنوان لیومیوم یا میوما نیز شناخته می شود، توده ای از ماهیچه فشرده شده و بافت فیبری است که در دیواره (یا…
ادامه مطلب ...