مرور برچسب

تغییرات میل جنسی در بارداری

اگر هرگز روحیه ندارید ، وحشت نکنید. این در بارداری معمول است ، تقریباً 60 درصد از زنان در برخی موارد کاهش میل جنسی را گزارش می کنند. مطمئن باشید موقت است شما می توانید انتظار داشته باشید که میل جنسی شما پس از زایمان به سطح پیش از بارداری بازگردد. آیا میل جنسی من در دوران بارداری کاهش می یابد؟ بعضی…
ادامه مطلب ...