مرور برچسب

تعداد نرمال اسپرم برای بارداری

ناباروری می تواند پیامدهای روانشناختی بسیاری را برای زن و شوهر به همراه داشته باشد و عوارض دیگر آن شامل موارد زیر است: - جراحی یا سایر روش های درمانی علت اصلی کاهش تعداد اسپرم - پرهزینه و پیچیده بودن روش های کمک باروری مانند لقاح آزمایشگاهی (IVF) - استرس مربوط به عدم باروری پیشگیری از کاهش…
ادامه مطلب ...