مرور برچسب

تعداد رابطه برای بارداری

لانه گزینی فرآیندی است که تخمک بارور شده که تقسیم شده، تکثیر شده و به مجموعه ای از سلول ها به نام بلاستوسیست تبدیل شده است، از لوله فالوپ عبور کرده و به دیواره رحم می چسبد. این اتفاق به طور متوسط بین 6 تا 12 روز پس از تخمک گذاری رخ می دهد که حدود یک هفته پس از آغاز بارداری است. زمان تخمک گذاری…
ادامه مطلب ...