مرور برچسب

تست غربالگری نوزاد

از متخصص یا مشاور ژنتیک خود بخواهید تا شما را به متخصصی ارجاع دهد که تست های زیادی انجام داده است و در انجام تست های ترانس ابدومینال (شکمی/ transabdominal) و ترانس سرویکال (دهانه ی رحم/ transcervical) مهارت دارد و می تواند تصمیم بگیرد که چه نوع تستی برای شما مناسب تر است. همچنین می توانید در مورد…
ادامه مطلب ...