مرور برچسب

تست شنوایی نوزاد تازه متولد شده

تست ABR نوزاد ارزیابی آستانه های شنوایی نوزادان و کودکان برای متخصص شنوایی چالشی ویژه است. پژوهش ها نشان داده کاهش شنوایی درمان نشده در دوران نوزادی و کودکی منجر به تاخیر در رشد گفتار و زبان می شود. پزشکان متخصص شنوایی کودکان با اصول تشخیص شنوایی اولیه و درمان آن به خوبی آشنا هستند. این…
ادامه مطلب ...