مرور برچسب

تزریق اسپرم در تخمک

IVF لقاح آزمایشگاهی IVF – بخش اول پس از آماده شدن جنین ها،، شما به مرکز IVF باز خواهید گشت تا پزشکان بتوانند یک یا چند جنین را به رحم شما منتقل کنند. این روش سریعتر و آسان تر از بازیابی تخمک است. پزشک یک لوله انعطاف پذیر به نام کاتتر را از طریق واژن و دهانه رحم شما وارد رحم می کند، جایی که…
ادامه مطلب ...