مرور برچسب

تداخل دارویی با قرص مدروکسی پروژسترون

پارامترهای نظارت پیشگیری از بارداری: ارزیابی وضعیت بارداری (قبل از درمان) ؛ وزن؛ BMI در ابتدا ممکن است برای نظارت بر تغییرات در طول درمان مفید باشد؛ تغییرات احتمالی وضعیت سلامت را در بازدیدهای معمول ارزیابی کنید .با استفاده طولانی مدت (برای هر سازنده). سرطان آندومتر: BMD را با استفاده طولانی مدت…
ادامه مطلب ...