مرور برچسب

تاثیر سنگ کیسه صفرا بر بارداری

کیسه صفرا در بارداری کیسه صفرا چیست؟ کیسه صفرا عضو کوچکی است که در قسمت راست بدن و زیر کبد قرار دارد و محل نگه داری صفرای تولید شده توسط کبد برای هضم چربی می باشد. با ورود غذا به معده، کیسه صفرا برای فرآیند هضم، شروع به ترشح مایع صفرا به درون روده کوچک می کند. اگر شما از بیماری حاد کیسه صفرا رنج…
ادامه مطلب ...