مرور برچسب

بوتولیسم در نوزادان

خوردن عسل در بارداری در این مطلب دو دلیل اصلی برای مجاز بودن مصرف عسل در دوران بارداری آمده است: - سیستم گوارشی مادر می تواند سم را کنترل کند روده فرد بالغ قادر به کنترل هرگونه ورود احتمالی اسپورهای کلستریدیوم است، زیرا میکروبیوم گوارشی بزرگسالان کاملاً ثابت است. فلور محافظی در روده بزرگسالان…
ادامه مطلب ...