مرور برچسب

بهترین سونوگرافی شکم و لگن در تهران

سفت شدن شکم در بارداری یکی از اتفاقاتی است که تقریبا همه خانم های باردار آن را تجربه می کنند، زیرا در این دوران رحم در حال بزرگ شدن است تا بتواند جنین در حال رشد را در خود جای دهد. همان طور که رحم بزرگ می شود، در نهایت به دیواره شکم فشار وارد می کند و باعث احساس ناراحتی می شود و آن را مانند یک طبل…
ادامه مطلب ...