مرور برچسب

بهترین سونوگرافی تعیین جنسیت

هیدرآمنیوس در بارداری هیدرآمنیوس چیست؟ مایع آمنیوتیک در دوران بارداری از جنین محافظت می کند، کیسه آب در واقع پر از مایع آمنیوتیک است و جنین در این مایع شناور است. با وجود این مایع، جنین از خطراتی مانند نرسیدن اکسیژن به خاطر گره خوردن و مسدود شدن بند ناف، در امان می ماند. به طور معمول از هفته 12…
ادامه مطلب ...