مرور برچسب

بهترین زمان سونوگرافی انتی

گاهی ممکن است پزشک برای بررسی وضعیت سلامتی جنین برای شما سونوگرافی بنویسد، در این شرایط شما باید در هفته 10 بارداری سونوگرافی انجام دهید؛ به عبارت دیگر این سونو همیشگی و معمول نیست مگر در شرایطی که یا مادر به تازگی متوجه بارداری خود شده باشد و تا این زمان سونوگرافی انجام نداده باشد یا اینکه مشکلی…
ادامه مطلب ...