مرور برچسب

انواع کیست درموئید

عوارض کیست درموئید در بیشتر موارد کیست های درموئید بی ضرر هستند و تهدید جدی به حساب نمی آیند. با این حال اگر کیست های اطراف صورت یا گردن پاره شود، می تواند منجر به پخش عفونت در بافت های مجاور شود. کیست های موجود در تخمدان ها نیز به هیچ وجه نگران کننده نیستند، زیرا غیر سرطانی هستند. با این حال…
ادامه مطلب ...