مرور برچسب

اسپکولوم چیست

تست فیبرونکتین جنینی پزشک اسپکولوم (speculum) را وارد واژن کرده و از ترشحات گردنه ی رحم و واژن نمونه برداری انجام می دهد. ناراحتی و درد آن به اندازه ی تست پاپ اسمیر (Pap smear) است. ( توجه: اگر طی 24 ساعت قبل از انجام تست، مقاربه یا معاینه ی رحمی داشته باشید، انجام تست به هیچ عنوان فایده ای…
ادامه مطلب ...