مرور برچسب

استرپتوکوک گروه b چیست

استرپتوکوک گروه ب (GBS) می توانند منجر به بروز عفونت های شدیدی در نوزاد شوند. غربالگری و معاینه ی زنان در هفته ی 36 تا 37 بارداری می تواند به پیشگیری از این امر کمک کند. اگر نتیجه ی آزمایش GBS تان مثبت باشد، در حین زایمان به شما آنتی بیوتیک داده می شود تا از فرزندتان در برابر این باکتری محافظت به…
ادامه مطلب ...