مرور برچسب

آندومتريوز چيست

سرطان اندومتر رحم بررسی کلی سرطان آندومتر نوعی سرطان است که از رحم آغاز می‌شود. رحم بخشی از دستگاه تناسلی و یک محفظۀ خالیِ گلابی شکل است که رشد جنین درون آن انجام می‌گیرد. سرطان آندومتر از غشای سلولی آغاز می‌شود که جدارۀ رحم را تشکیل می‌دهد. سرطان آندومتر را سرطان رحم نیز می‌نامند اما…
ادامه مطلب ...