مرور برچسب

آمپول rh

چگونه ممکن است خون جنین وارد خون مادر بشود؟ به طور معمول، در طول دوران بارداری، خون جنین از خون شما جدا می ماند و سلول های خونی بسیار کمی از جفت عبور می کنند. در واقع، خون شما و جنین تا زمان به دنیا آمدن او، به هیچ وجه با هم مخلوط نمی شوند. به همین دلیل است که ناسازگاری Rh در بارداری اول، مشکلی را…
ادامه مطلب ...