مرور برچسب

آزمایش پاپ اسمیر چگونه است

در خصوص زمان احتمالیِ آماده شدن نتایج، از پزشک خود سوال کنید. نتایج آزمایش پاپ اسمیر پاپ اسمیر می تواند در خصوص حضور سلول هایی مشکوک به پزشک هشدار دهد؛ در اینصورت نیاز به انجام آزمایشاتی بیشتر است. نتایج معمولی اگر در پاپ اسمیر، فقط سلول های معمولی دهانه ی رحم یافت شوند، به شما گفته می شود که…
ادامه مطلب ...