مرور برچسب

آزمایش ادرار حاملگی

زمان انجام آزمایش ادرار در دوران بارداری روش کار پزشکان مختلف، متفاوت است. به طور معمول، پزشکان در اولین ویزیت دوران بارداری، انجام آزمایش ادرار را برای مادران باردار تجویز می کنند. برخی از پزشکان در هر بار مراجعه و برخی دیگر در هر دوره ی سه ماهه از بارداری، توصیه می کنند که آزمایش ادرار بدهید.…
ادامه مطلب ...