مرور برچسب

آزمایش آمنیوسنتز و تعیین جنسیت

آمنیوسنتز چه زمانی انجام می‌گیرد؟ چنانچه بنابر توصیه‌ی پزشک نیاز به آمنیوسنتز باشد، این آزمایش بین هفته‌ی 15 و هفته‌ی 18 بارداری صورت می‌گیرد. میزان دقت آمنیوسنتز چقدر است؟ میزان دقت آمنیوسنتز حدود 99.4% است. در برخی موارد به دلیل مشکلات فنی نظیر نمونه برداری ناکافی از مایع آمنیوتیک یا عدم رشد…
ادامه مطلب ...