مرور برچسب

آزمایشگاه غربالگری تهران

غربالگری کواد مارکر آزمایش غربالگری چهارگانه یا غربالگری کواد مارکر (Quad screen) چیست؟ آزمایش غربالگری چهارگانه ( که گاه از آن تحت عنوان غربالگری سلامت جنین، AFP4 یا غربالگری چند مارکری (multiple marker) نیز یاد می شود) در واقع یک آزمایش خون است که تعیین می کند که جنین در معرض برخی مشکلات و…
ادامه مطلب ...